In geen geval kan Salut! ÇA va? SA/NV verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van deze website of het direct of indirect gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
Salut! ÇA va? SA/NV aanvaardt geen aansprakelijkheid en biedt geen enkele garantie voor software, producten en diensten die via de website ter beschikking worden gesteld.
Salut! ÇA va? SA/NV garandeert de juistheid van de informatie niet die hier wordt gepubliceerd. Salut! ÇA va? SA/NV behoudt zich het recht voor om de informatie op haar site te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.