Preambule  

De relaties tussen Salut! ÇA va? SA/NV en de persoon die wenst een aankoop te doen via de winkel van De kat (www.geluck.com/boutique),  hierna ‘De Koper’  genoemd zijn ondergeschikt aan deze algemene verkoopsvoorwaarden die ‘De Koper’ verklaart te aanvaarden zonder voorbehoud. 

De bevestiging van bestelling door ‘de Koper’ houdt de aanvaarding in van deze algemene verkoopsvoorwaarden

Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op niet-commerciële individuen. De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden beheerst door dit contract, exclusief eventuele voorwaarden eerder beschikbaar op de site of een schriftelijke verklaring van afstand tussen de partijen uitdrukkelijk overeengekomen. Als een voorwaarde blijkt te ontbreken dan zal ze bezien worden door de geldende procedures in de sector van de verkoop op afstand, waarvan bedrijven een hoofdkantoor in België hebben. Salut! ÇA va? SA/NV stemt ermee in om te voldoen aan alle bepalingen van de Code met betrekking tot verkoop op afstand.

ARTIKEL 1 - CONTACTGEGEVENS

Bedrijfsnaam: Salut! ÇA va? SA/NV
Handelsmerk: De winkel van De Kat van Geluck
BTW: BE 0448 561 850
Telefoon: +32 (0)2 639 23 10
Fax: +32 (0)2 639 23 17
Site internet : www.geluck.com/boutique 
Email: 

ARTIKEL 2 - TOEPASSING

De hiernavolgende verkoopsvoorwaarden zijn toegepast op alle verkoop van artikelen aangeboden op de winkel van De kat of elke andere site die van dezelfde verkoop interface gebruik maakt. Elke gemaakte bestelling via de winkel van De Kat houdt de aanvaarding in zonder voorbehoud van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Enkel “De Koper” kan zich beroepen op deze en voornamelijk de voorzieningen op de garantie. De hiernavolgende verkoopsvoorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door Salut! ÇA va? SA/NV, en die wijzigingen zijn uitsluitend van toepassing op alle latere bestellingen. De hiernavolgende verkoopsvoorwaarden zijn steeds toegankelijk via de site www.geluck.com in computerformaat die het afdrukken en / of downloaden toelaten, en in die mate dat ”De Koper” ze kan reproduceren of opslaan.

ARTIKEL 3 PRODUKTEN

ARTIKEL 3.1 PRIJS

Prijzen zijn in euro, alle taksen inbegrepen en gelden alleen op de datum van de bestelling. Ze zijn onderworpen aan de belasting op de Belgische toegevoegde waarde en elke wijziging van het tarief van deze belasting zal niet worden weerspiegeld in de prijs van de artikelen gepresenteerd op de winkel van de Kat op de gestipuleerde datum in de wet- of regelgeving. De uiteindelijke verkoopprijs in het bijzonder zal overal hetzelfde blijven (maar de verdeling tussen de prijs exclusief BTW en inclusief BTW is afhankelijk van de toegevoegde waarde in het land).

De prijzen van de artikelen kunnen op elk moment worden gewijzigd omwille van een introductie aanbieding, promoties of solden. Alleen de prijs weergegeven op de winkel van De kat is bindend tussen de partijen. De getoonde prijs is exclusief verzendkosten.

ARTIKEL 3.2 VERZENDINGSKOSTEN

Verzendingskosten zijn aangegeven voor de validatie van de bestelling door de "Koper" en kunnen variëren afhankelijk van de geografische zone van de levering van de artikelen.
Deze kosten kunnen niet worden betwist door de "Koper" wanneer deze noodzakelijk de kosten gelezen heeft op het moment van de betaling van de bestelling.

Verzendingkosten worden niet terugbetaald in het geval van annulering van een bestelling na de verzending en zullen worden afgetrokken van het bedrag van de vergoeding door Salut! ÇA va? SA/NV die zal plaatsvinden binnen dertig (30) dagen na de annulering.

ARTIKEL 3.3 BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUKTEN

De aanbiedingen zijn geldig op het moment van vertoon op de winkel van De kat en dit, zolang de voorraad strekt tenzij anders vermeld. Deze aanbiedingen zijn niet bindend en onder voorbehoud van aankoop. Niettemin zal “de koper” ingelicht worden binnen de 48 uur na de bestelling in geval een artikel onbeschikbaar is. De “Koper” zal de gelegenheid hebben om de bestelling te annuleren en i) de terugbetaling van de betaalde bedragen te verkrijgen binnen 30 dagen uiterlijk van hun betaling of ii) over te gaan tot een uitwisseling van het artikel

(i) de bestelling te annuleren en zich de prijs te laten terugbetalen of (ii) het onbeschikbare artikel te vervangen door een ander artikel van hetzelfde prijsgamma.

ARTIKEL 3.4 CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

De artikelen te koop aangeboden op de winkel van De kat zijn conform de geldende normen in België. Artikelen inclusief foto’s, teksten, grafieken zowel als alle informatie en kenmerken die de artikelen illustreren en/of begeleiden in de online cataloog zijn niet bindend en zijn onderhevig aan veranderingen op elk moment. Bijgevolge, zal Salut! ÇA va? SA/NV geen enkel verantwoordelijkheid dragen in het geval bij vergissing of het weglaten van een van deze elementen of in het geval van wijzigingen van bovenvermelde elementen door de leveranciers en/of fabrikanten.

De belangrijkste kenmerken van elk product/artikel worden beschreven in de relevante pagina’s van de winkel van De Kat.
De “koper” erkent alle informatie met betrekking tot het artikel geraadpleegd te hebben vóór de aankoop ervan en dat dit volledig in overeenstemming is met zijn verzoek.

ARTIKEL 4 SLUITING VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 4.1 Bestelling met betalingsverplichting

De "koper" plaatst zijn bestelling met betalingsverplichting op de winkel van De Kat door het volgen van de aangegeven procedure.

De automatische registratiesystemen op de www.geluck.com website worden beschouwd als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling. De bevestiging door de "Koper" van de online bestelling met betalingsverplichting vormt een elektronische handtekening, die tussen Salut! ÇA va? SA/NV en de "Koper" dezelfde juridische waarde heeft als een handgeschreven handtekening.

De verkoop zal pas na de bevestiging van de bestelling door Salut! ÇA va? SA/NV worden gesloten via e-mail.
De laatste behoudt zich het recht om een bestelling om welke reden dan ook niet te bevestigen, met name met betrekking tot de levering van producten, een probleem met betrekking tot de bestelling (bv: een bestelling met abnormale hoeveelheden of bedragen) of een te verwachten probleem betreffende het verzorgen van de levering.
Salut! ÇA va? SA/NV zal de ‘koper’ per e-mail op de hoogte houden.
Elke nieuwe bestelling met betalingsverplichting kan enkel in beschouwing genomen worden tenzij na reguliere betaling door de "koper" van de eventuele verschuldigde bedragen van de eerdere bestellingen.

Alle bestellingen met betalingsverplichting, aanvaard en bevestigd door de "Koper" is onherroepelijk (i) van uw herroepingsrecht bepaald in artikel 6 en (ii) het recht van Salut! ÇA va? SA/NV geen gevolg te geven aan een bestelling gemaakt in een en/of bestemd voor een geografisch gebied dat niet valt onder zijn verzending.

ARTIKEL 4.2 Betaalmethoden

Om de betaling te vereffenen beschikt de “Koper” over de aangegeven betaalmethoden bij het plaatsen van de bestelling. De “koper” verklaart uitdrukkelijk te beschikken over alle noodzakelijke autorisaties voor het gebruik van de betaalmethode dat deze koos tijdens de validatie van de bestelling.
De “koper” verbindt zich verder om zijn/haar solvabiliteit te garanderen alvorens over te gaan tot de bestelling, zodat Salut! ÇA va? SA/NV zou kunnen overgaan tot de levering van de bestelde artikelen.


Online betaling laat de "Koper" toe om de bestelling via een bank server in een veilige omgeving te betalen - (https-protocol en de encryptiesleutel OGONE). De bestelling gevalideerd door de "Koper" wordt als definitief beschouwd als de centrale bank de betalingstransactie heeft gevalideerd.

De “koper” wordt verder geadviseerd dat Salut! ÇA va? SA/NV kan doorgaan met de analyse en/of de verificatie van de geplaatste bestellingen om de strijd tegen fraude aan te gaan en binnen dit kader het recht te behouden om aan de consument elk bewijs te vragen die het nuttig acht.

Salut! ÇA va? SA/NV behoudt zich het recht om elke bestelling en/of levering te annuleren of op te schorten; zelfs als machtiging van betaling gegeven werd door de bevoegde financiële instellingen, in geval dat de analyse en/of controles zouden suggereren dat de genoemde bestelling gemaakt geweest is tegen de rechten van derden; met name in gevallen van vermoedelijke fraude, computer- probleem, weigering van betalingsautorisatie met bankkaart door de bank van de “koper”, in geval van bestaande geschil met de “koper”.

De bankgegevens van de consument zijn dan ook op geen enkel moment in het bezit van Salut! ÇA va? SA/NV hun behoud en onderhoud van hun integriteit ligt binnen de verantwoordelijkheid van de bank.

Ten aanzien van de door Belgische ingezetenen betalingen, zullen de betalingen onvoorwaardelijk verworven zijn door Salut! ÇA va? SA/NV aan het einde van de periode van veertien (14) dagen volgens artikel 8.

Salut! ÇA va? SA/NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van verduistering of elk gebruik van enig betaalmiddel die zou worden gerealiseerd door een derde met name bij het onderscheppen van berichten die niet zouden zijn gedetecteerd door de analyse en/of verificatieprocedure.


ARTIKEL 5 VERZENDEN ALGEMENE VOORWAARDEN

De artikelen worden afgeleverd op het door de “Koper” aangeduide adres op het moment van de online of offline bestelling. In het geval van onjuiste of onvolledige informatie die leidde tot het onvermogen van de vervoerder om de levering te maken, zal online of offline contact opgenomen worden met de "Koper" via de gegevens verschaft op het contactformulier (een van de stappen alvorens aankoop). Als de contactinformatie ook onjuist is, zal Salut! ÇA va? SA/NV geen andere keuze hebben dan te wachten op het opnemen van contact van de "koper" met Salut! ÇA va? SA/NV aan de hand van de contact info die duidelijk verschaft word op de site.

De "koper" moet de staat van de verpakking van de goederen controleren bij aflevering en eventuele schade aan de vervoerder alsook aan Salut ! Ça va ? SA melden.

In ieder geval, de "Koper" moet, in geval van een zichtbaar of een verborgen schade via e-mail zijn klacht melden in de daartoe voorziene formulieren volgens artikel 14, van de hierbij genoemde generale verkoopsvoorwaarden.


Als de "koper" de levering niet ontvangen heeft in de maand na de bestelling, moet het Salut! ÇA va? SA/NV informeren via e-mail ()
In dergelijk geval is Salut! ÇA va? SA/NV afhankelijk van de door de transporteurs opgelegde deadlines betreffende verklaring van verlies en de terugkeer van de zending. Deze tijden kunnen variëren afhankelijk van de transporteur.

Geen enkele terugbetaling aan de consument kan plaatsvinden alvorens de transporteur heeft verklaard dat de bestelde artikelen misplaats geweest zijn aan het einde van het onderzoek.
Zodra de verklaring van verlies door de vervoerder is gebeurd, zal
Salut! ÇA va? SA/NV overgaan tot de terugbetaling, tot uitwisseling van een artikel of tot het geven van kortingsbonnen aan de consumenten.

Artikel 5.1 - Inlichtingen

Artikel 5.2- Bestelling- Afwezigheid

De bestelde artikelen zullen geleverd worden in de brievenbus voor zover dit mogelijk is. Indien nodig, wordt een bericht achtergelaten, zodat de "koper" zijn bestelling kan ophalen in het postkantoor van zijn buurt.
In geval van weigering van de levering door de "Koper" zal het bedrag van de bestelling worden terugbetaald na aftrek van de verzendkosten als gevolg van hogere transportkosten veroorzaakt door de weigering.

Artikel 5.3 - Vertraging Levering

De leveringstijden aangegeven op de winkel van De Kat zijn ter informatie. De mogelijke vertragingen hebben geen recht op schadevergoeding.

Artikelen niet in voorraad en / of verscheept buiten België zijn onderworpen aan een langere scheepvaart tijd die aanvankelijk aangegeven is voor het beëindigen van de bestelling.
In het kader van de internationale scheepvaart zullen, belastingen en / of extra kosten in rekening worden gebracht voor de “koper” na het afhalen van het artikel.

ARTIKEL 6 HERROEPINGSRECHT VAN DE KLANT

In overeenstemming met de artikelen 47 tot 53 in Boek VI "marktpraktijken en consumentenbescherming" van de code van het handelsrecht (CRC), heeft de "koper" het recht om Salut! ÇA va? SA/NV, het e-mail adres  te verwittigen dat hij/zij afziet van de aankoop zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag na de levering van de artikelen. Om dit te doen, kan de consument het herroepingsformulier formulier gebruiken.

De goederen moeten worden teruggestuurd op kosten van de "koper" binnen dezelfde termijn, in hun originele verpakking, onbeschadigd, vergezeld van al hun accessoires, de handleiding en een (kopie) van de factuur / leveringsbron naar : Salut! ÇA va? SA/NV - 4, Chemin du Champ Mahau - 1470 Bousval – België

Met inachtneming van de bovenstaande bepalingen, zal Salut! ÇA va? SA/NV de bestelde artikelen terugbetalen voor het bedrag vermeld in de bestelbon, exclusief verzendkosten, binnen 14 dagen. Salut! ÇA va? SA/NV kan de terugbetaling uitstellen tot het terugvorderen van de artikelen, of totdat de consument het bewijs heeft geleverd de goederen teruggezonden te hebben, (wanneer dat eerder is, de “koper” bewijs heeft overgelegd dat de artikelen zijn teruggezonden), vervolgens wordt Salut! ÇA va? SA/NV op de hoogte gesteld van de beslissing van de consument om het contract te herroepen in overeenstemming met Artikel 49 in Boek VI: "marktpraktijken en consumentenbescherming" van de CRC..

Geen vergoeding zal worden gemaakt indien de artikelen niet perfect intact zijn.

De "Koper" kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen in het geval van het optreden van een van de gevallen volgens artikel 53 in Boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming" van CDE.
Onder deze omstandigheden zal het artikel in kwestie niet worden geruild of uitgewisseld, de retourzending zullen gedragen worden door de "koper".


ARTIKEL 7 TERUGVORDERING

De verantwoordelijkheid van transportrisico’s ligt volledig bij de afzender, en deze is verantwoordelijk om alle procedures met betrekking tot een veilige levering uit te voeren, onder meer het verzekeren van de verzending. Retourkosten zijn volledig ten laste van de verzender behalve wanneer de terugvordering wordt gemotiveerd door een fout bij Salut! ÇA va? SA/NV bij de bereiding van de bestelling.

ARTIKEL 8 WAARBORG

In geval van een defect product dient de "Koper" over te gaan op terugzending volgens genoemde voorwaarden vernoemd in artikel 7 van de bovengenoemde algemene verkoopsvoorwaarden voorwaarden.

De schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product of door een externe oorzaak (zoals de niet-naleving van de was voorwaarden) kunnen niet leiden tot het geven van een garantie.

Afgezien van de juridische garanties, biedt Salut! ÇA va? SA/NV geen bijkomende contractuele waarborg voor online of offline gekochte artikelen


ARTIKEL 9 KLANTENDIENST EN OPVOLGING VAN BESTELLINGEN

Voor informatie of vragen, onze klantenservice is tot uw beschikbaar. Neem contact met ons op:

Telefoon: +32 (0)2 639 23 10 van maandag to vrijdag van 9h00 tot 18h00 GMT +1
Fax :  +32 (0)2 639 23 17
E-mail: 
Adres: 44 Quai du Trompette - 1300 Wavre – België


ARTIKEL 10 INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Alle elementen van de site www.geluck.com waaronder literaire, grafische, fonografische, fotografische en elektronische data zijn het eigendom van Salut! ÇA va? SA/NV en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.


Salut! ÇA va? SA/NV is de enige rechthebbende om het werk van Philippe Geluck op het Web te gebruiken, om deze elementen te combineren met andere inhoud, zoals muziek, geluid, nasynchronisatie, titels of ondertiteling,
tekeningen, foto's, etc.

De presentatie van het werk en/of de onderdelen ervan op het web en de daaropvolgende verspreiding (waaronder banners en hyperlinks) zijn uiterest gedefinieerd door Salut! ÇA va? SA/NV

Onder voorbehoud van de limitatief opgesomde uitzonderingen in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, is elke reproductie, aanpassing of openbare communicatie van tekst, foto's of elk ander materiaal verspreidt op de website www.geluck.com strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Salut! Ça va? SA.

Op grond van artikel 4 van de wet van 31 augustus 1998 omgezet in Belgisch recht de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken is elk gewin van een kwalitatief of kwantitatief deel van de inhoud van de online catalogus van de winkel van De Kat illegaal.


ARTIKEL 11 PERSOONLIJKE GEGEVENS

Informatie en gegevens over de "Koper" zijn noodzakelijk voor het beheer van de bestelling en onze handelsbetrekkingen.
De "Koper" stemt in niet een andere persoon te imiteren en een valse naam te gebruiken. De gegevens worden bewaard in een persoonlijke rekening van de "koper". Bovendien eenmaal deze gegevens geregistreerd zijn, laten de "koper" toe om toekomstige transacties sneller te maken. De persoonlijke gegevens van de "koper" worden behandeld volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, die rekening houden met Europese richtlijnen van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf dat gegevens verzamelt, de toestemming van de betrokkene moet hebben, de gegevens nauwkeurig moeten zijn en dat ze verzameld moeten worden voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel.

Onder de wet, heeft de "koper" het recht om de persoonlijke gegevens te bekijken, te verwijderen, te wijzigen of te corrigeren.
De raadpleging, verwijderen, wijzigen of correctie door de "koper" kan gedaan worden via de website www.geluck.com/boutique onder "Mijn Rekening", door het sturen van een e-mail naar , of per post op het volgende adres: 4, Chemin du Champ Mahau - 1470 Bousval – België.

Salut! ÇA va? SA/NV respecteert uw privacy door de waarborg niet zonder uw toestemming de verzamelde informatie te communiceren aan derden (op gratis of betaalde basis) in het kader van de handelsbetrekkingen.

ARTIKEL 12 ONDEELBAARHEID CONTRACT – OVERMACHT – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN

De wederzijdse verplichtingen van deze voorwaarden kan worden opgeschort na het optreden van een toevallige gebeurtenis of overmacht. Zullen worden beschouwd als deze die door de rechtspraak van de Belgische hoven rechtbanken worden behouden.
Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig is, zijn de partijen om welke reden dan ook het erover eens dat de overige bepalingen volledig van toepassing blijven.

In geval van geschillen met betrekking tot de toepassing van deze overeenkomst komen de partijen overeen met de Belgische wetgeving zowel wat betreft de materiële regels als de regels van de vorm en bevoegdheid te geven aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.


ARTIKEL 13 CONTRACTUELE VERANDERING

Deze voorwaarden van de verkoop kunnen worden aangepast op elk moment. De klant dient zich op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen.

Elke wijziging van deze voorwaarden van de verkoop is tegenstelbaar ten aanzien van de "koper" binnen 72 uur van het online plaatsen de wijzigingen.


ARTIKEL 14 KLACHTEN

Elke vordering met betrekking tot een aankoop online of offline is noodzakelijk, op straffe van niet-ontvankelijk, te geschieden binnen de 48 uur na de levering van de bestelling.
Alle claims moeten per e-mail worden verzonden naar het volgende adres:  en omvatten het ordernummer, de verwijzingen naar de betrokken afdeling en de specifieke gronden van bezwaar.

ARTIKEL 15 VERANTWOORDELIJKHEID

De "Koper" wordt geïnformeerd dat de verantwoordelijkheid van Salut ! Ça va ? SA/NV, ongeacht van de aard van het letsel, in Ieder geval beperkt blijft tot het bedrag van de bestelling.

In geval van wanbetaling, kan Salut! ÇA va? SA/NV niet aansprakelijk worden gesteld indien de koopovereenkomst faalt of slecht wordt uitgevoerd ofwel door de “koper”, ofwel door een derde die onvoorspelbaar en onoverkomelijk verband houdt met de verkoop, of in het geval van overmacht.

ARTIKEL 16 BEWIJS

Computer logs of "logs" verwerkt door de computersystemen van de site www.geluck.com worden als geldige bewijsmiddelen beschouwd geldig tussen de partijen (bewijs van bestelling, elektronische communicatie, betalingen ...).