In overeenstemming met de artikelen 47 tot 53 in Boek VI: "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van de code van het handelsrecht (CDE), heeft de "Koper" het recht om Salut ! Ça va ? SA/NV via het e-mailadres winkel@geluck.com te melden dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag van de levering van de artikelen.

Om dit te doen, kan de consument het HERROEPINGSFORMULIER gebruiken.

De artikelen moeten worden teruggestuurd op kosten van de "koper" binnen dezelfde tijd, in hun originele verpakking, onbeschadigd, vergezeld van al hun accessoires, de handleiding en een (kopie) van de factuur / levering aan:

SALUT ! CA VA ? sa
87, Elizastraat
1050 Brussel
Belgïe

Met inachtneming van de bovenstaande bepalingen, zal Salut ! Ça va ? SA/NV de bestelde artikelen terugbetalen, voor het bedrag vermeld op de bestelbon, exclusief verzendkosten, binnen 14 dagen. Salut ! Ça va ? SA/NV kan de terugbetaling opschorten totdat ze alle artikelen terug ontvangen heeft, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de artikelen heeft teruggezonden (wanneer dat eerder is, de “koper” bewijs heeft overgelegd dat de artikelen zijn teruggezonden), vervolgens wordt Salut ! Ça va ? SA/NV op de hoogte gesteld van de beslissing van de consument om het contract te herroepen in overeenstemming met Artikel 49 in Boek VI: "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van de CRC.

Geen vergoeding zal worden gemaakt als de artikelen niet perfect intact zijn.

De "Koper" kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen in het geval van het optreden van een van de gevallen aangegeven in artikel 53 in Boek VI "marktpraktijken en consumentenbescherming" van de CRC. Onder deze omstandigheden zal het artikel in kwestie niet worden geruild of teruggestuurd, de verzendkosten worden gedragen door de "koper".

HERROEPINGSFORMULIER